Copywriter, niedoceniony bohater strategii SEO.

Wdrażanie copywriter-ów i wytyczne dotyczące treści. Niedoceniani bohaterowie sukcesu procesu optymalizacji treści.

Tworzenie strategii treści i znalezienie wykwalifikowanych copywriter-ów, może stanowić podstawę sukcesu marketingu treści, ale przed rozpoczęciem budowania na tej podstawie sukcesu, należy wziąć pod uwagę inne ważne elementy. Twój proces wdrażania copywritera i materiały, które zapewniasz niezależnym autorom, mogą mieć duży wpływ na zwrot z inwestycji w pisanie tekstów.

Dokładny proces wdrażania pisarza może wyeliminować błędy i nieporozumienia, zanim się pojawią oraz nadać ton relacjom z autorami. Ten proces powinien zapewnić im wyraźne szczegóły dotyczące celów, jakie mają uzyskać pisane treści.
Jeżeli reprezentujesz Agencję SEO, zadaj klientowi kluczowe pytania, takie jak: ‘Kto jest twoją grupą docelową?’ czy ‘Jaki jest cel tych tekstów?’. Dzięki temu przedstawisz strategię swoim copywriterom, a nie tylko podasz tematy tekstów.

copywriting

Poświęcenie czasu na strategię jest opłacalne.

Proces wdrażania powinien zapewnić pisarzom dobrze zdefiniowany zestaw wytycznych dotyczących marki oraz krótki opis celu, aby mieć pewność, że tworzone przez nich treści służą odbiorcom i promują wyznaczone cele. Dzięki temu dajesz wszystkie narzędzia potrzebne do odniesienia sukcesu.

Utalentowani copywriterzy, mogą stworzyć wszystko, czego potrzebujesz, ale wskazówki muszą być jasne. Zalecam, aby do każdego zlecenia dodawać szczegółowy opis i dokładne wytyczne. Może to zaoszczędzić czas Twoich pracowników, który w innym przypadku mógłby zostać spędzony na edycji i czekaniu na poprawki.

Wsparcie.

Oczywiście należy pamięta, by nasze podejście do copywriterów było na zasadzie partnerskiej. Należy prócz podawania wytycznych, wspierać ich w pracy. Dobrym sposobem, aby to zrobić, jest nawiązanie ciągłego dialogu między pracownikami firmy, a autorami i przyjmowanie ich pytań lub wątpliwości.

Copywriter powinien zadawać pytania i pogłębiać wiedzę danego zagadnienia, a osoba odpowiedzialna za wdrożenie, zwrócić uwagę na punkt widzenia klienta, dla którego realizujemy zlecenie. Dzięki temu teksty będą napisane i wdrożone w sposób profesjonalny i w pełni satysfakcjonujący zleceniodawcę.

Marketing treści to inwestycja długoterminowa, a niejasne wytyczne dla osób, które te treści piszą i słaba komunikacja mogą przeszkodzić w długoterminowym sukcesie. Zapewnienie autorom wsparcia, poczucia celu i jasnego zestawu instrukcji umożliwi im tworzenie treści bardziej dostosowanych do odbiorców i celów jaki mają osiągnąć, zwiększając zwrot z inwestycji w ich pisanie.

Reasumując, treści stały się jednym z kluczowych elementów po zmianach algorytmu na początku 2020 roku. Mimo, że były one ważne zawsze, Google ‘zaleciło’ ich znaczne rozszerzanie. I z praktyki mogę powiedzieć, że inwestycja w ich rozszerzenie, przynosi całkiem mile zaskakujące efekty. Szczególnie w sklepach internetowych.

Więc wniosek z tego jest taki, że dobry copywriter staje się kluczowym elementem skutecznej strategii pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych. Pomyśl o tym koniecznie.